L'univers de FRANCIS LAI...

Artistocrat of the Melody - Francis Lai - El Artista del la Melodía